Koolitused Põhjamaades

NACS – Nordic Association for Clinical Sexology, ühendab endas Põhjamaade seksuoloogia seltse.

Alates 2001 aastast on Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts (EASS) Põhjamaade Kliinilise Seksuoloogia Ühingu (NACS) täisliige.

Seltside liikmeteks on vastavate maade erinevad spetsialistid, kelle eriala hõlmab ka inimese seksuaalsusega seonduva. (seksuoloogid, arstid, psühholoogid, psühhoterapeudid, koolitajad jt). 2000 aastal töötati NACS-i poolt välja ühistele põhimõtetele vastav mitmeetapiline seksuoloogia alane koolitusprogramm seksuaalnõustaja, seksuaalterapeudi ja kliinilise seksuoloogi erialale.

Eesmärgiks ühtlustada inimese seksuaalnõustamisega tegelevate spetsialistide erialane pädevus. Vastava koolituse ja atesteerimisprogrammiga on liitunud ka EASS.
Eesti seksuoloogia alane atesteerimise komisjon on kolmeliikmeline:
Mare Pork EASS liige Tallinna Ülikooli Psühholoogia professor
Kai Haldre EASS liige naistearst, Tartu ülikooli doktorant
Olev Poolamets EASS liige, androloog-uroloog.

Eesti Seksuoloogia alase atesteerimiskomisjoni ülesanne on selekteerida välja sobivad kandidaadid NACS atestatsiooni saamiseks. NACS atesteerimise otsuse kinnitab NACS vastav atesteerimise komisjon oma korralisel koosolekul.
Atesteerimise tingimustega palume tutvuda lisatud NACS konsensuse dokumendis, avaldus tuleb täita inglise keeles ja saata või tuua kolmes eksemplaris:
Liikmeks astumise avalduse võib saata kirjalikult

Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts
Tatari 12, Tallinn 10116

Lisainformatsiooni tel. 50 57 715
info@seksoloogia.ee

  • NORDIC SEXOLOGY EDUCATION AND AUTHORISATION
  • atesteerimise_avaldus.rtf