Koolitused Eestis

2004 aasta kevadel jõudsid lõpule seksuaalnõustaja baaskoolituse esimesed kursused Eesti Pereplaneerimise Liidu koolituskeskuse Amor juures. Plaanis on jätkata koolitusi, kuid esialgu on plaanid seiskunud rahastamise ebaselguse tõttu. Koolitus toimus Justiitsministeeriumi ja kursustel osalejate omafinantseerimisel. Pädevate nõustajate süsteemne koolitamine Eestis on väga oluline, loodetavasti õnnestub leida jätkukoolitusteks rahalisi vahendeid.