Liikmed

Eesti Akadeemiline Seksoloogia Selts (EASS) loodi 1998. aastal. Organisatsiooni põhieesmärgiks on seksoloogiaalase hariduse ja teadustöö edendamine, seksoloogilise abi koordineerimine ja parandamine Eestis. Selts liidab erinevaid inimsuhetega, seksuaalse ja reproduktiivse tervisega tegelevaid juhtivaid professionaale mittetulunduslikel alustel.

Alates 2001 aastast on EASS Põhjamaade Kliinilise Seksoloogia Assosatsiooni (NACS) ja Ülemaailmse Seksoloogia Assotsiatsiooni (WAS) täisliige
EASS-i liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes soovib arendada EASS-i eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab EASS-i juhatusele vabas vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma EASS-i põhikirja ja tasuma EASS-i üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.
EASS ühendab eelkõige seksuaaltemaatikaga seonduva kõrghariduse omandanud või omandavaid inimesi. Üldkoosoleku otsuse alusel võib liikmeks vastu võtta ka inimesi vastava kõrghariduse puudumisel.
EASS-i liikmeks vastuvõtmise otsustab EASS-i juhatus või vaidlusalustel juhtudel üldkoosolek
Liikmeks astumise avalduse võib saata kirjalikult

Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts    Tatari 12, Tallinn 10116

Lisainformatsiooni tel. 56622588
olevpo@hotmail.com

Olev Poolamets