EASS

Eesti Akadeemilise Seksuoloogia Selts (EASS) ühendab endas inimsuhete seksuaaltemaatikaga seonduva kõrgharidusega inimesi – meedikuid, psühholooge, õpetajaid, filosoofe, kirjanikke, ajakirjanikke – kes seltsi ühinenult aitavad kaasa seksuoloogia kui teaduse arengule ja inimeste seksuaalalaste teadmiste rikastamisele.