EASS aastakoosolek ja seminar

EASS aastakoosolek ja seminar

Kullo lastegaleriis Kuninga 6 toimus 09. 03.12 EASS-i aastakoosolek ja seminar. Kavas olid juhatuse koosolek, aasta majandus- ja tegevusaruande esitamine juhatuse esimehe Olev Poolametsa poolt, revisjonikomisjoni aruannet tutvustas Vladimir Vihljajev. EASS uueks juhatuse esimeheks valiti dr. Paul Korrovits. Eelmise aasta juhatuse koosseis jäi samaks.

Diskussioonil arutleti tulevaid üritusi, liikmeks astumise kriteeriumeid. EASS liikmeks astumisel ootame põhjakirjaga ja eetikareeglitega tutvumist, CV-d ja liikmeks astumise avaldust, seksoloogiaga seonduval temaatikal ettekannet(esseed, soovitavalt suulist ettekannet), kahe seltsi liikme soovitust(seda saab jooksvalt üritustel osaledes) lisaks ootame muidugi sügavat huvi valdkonna vastu. nüüd ja tulevikus, tore kui ollakse valmis ka valdkonda panustama. Tulevikus on liikmekskonna aluseks loodetavastiseksoloogia  koolituste läbimine Eestis või välismaal.

Päeva seminari poolel tutvustas Ester Väljaots NACSES kriteeriumitele vastavat sertifitseerumist,  Olev Poolamets andis ülevaadet NACSAC nõuetest.Seminaril tegi enda seltsi astumise ettekande Urmas Espenberg filosoof. Enda loomingust, kilde mittesterotüüpsest seksuaalkäitumisest ja nende seletustest. Raamatu “Seksuaalsus ja Võim” autor filosoof Karmen Kirke tutvustas enda teost ja sellega seonduvaid mõtteid. Eraldi leidis käsitlust Foucault lähenemine seksuaalsuse ajaloole.

Päeva lõpeta lühikese ja lööva tuleakrobaatikaga Olavi Laurimaa.