Virtuaalkeskkond ja seksuaalsus

Virtuaalkeskkond ja seksuaalsus

Toimumiskoht: Rahvusraamatukogu väike saal (Tõnismägi 2, Tallinn) Toimumisaeg: 4. detsember 2009, 12.15-18.15 Sellises kontekstis Eestis esmakordselt käsitlev teema on väga laia haardega. Seminarist osavõtjatena näeme ennekõike inimese seksuaalsuse valdkonnaga tegelevaid spetsialiste aga ka psühholooge, psühhoterapeute, arste, sotsiaaltöötajaid, õpetajaid,  politseiametnikke, meediaspetsialiste, teisi valdkonnast huvitatuid ning teemadega kokkupuutuvaid professionaale. Seminari kava: „Kommunikatsioon, eetika, virtuaalkeskkonna eripära“ – Kaido Kikkas, IT Kolledži ja Tallinna Ülikooli dotsent (45 minutit) „Eesti Seksuaaltervise Liidu kogemus – noorte seksuaaltervise alane internetinõustamine läbi www.amor.ee“ –...